Nedlasting [Til forsida]

SigveSaker har følgjande filer til nedlasting:Nedlastbar DataBibel ("CD-pakke")

DataBibelen lastar du ned og installerer til eigen maskin. Dette skjer i fleire steg:

  1. Last ned ei av dei store pakkene i Pkt.1 under
  2. Installer nedlasta pakke til harddisken
    (Pass på å ikkje stoppe her, då har du bare ein liten demo)
  3. Bestill passord, om du ikkje alt har det
  4. Pakk opp kjøpte tekstar med passordet

Detaljert forklaring:

Pkt.1 - Last ned ei av desse to filene. Dei er ganske store - nesten ein halv GB:
     
db_nett.exe - for Windows
     ml_nett.jar - for Mac og Linux

Pkt.2 - Installer DataBibelen til maskinen din ved å starta fila du lasta ned. Klikk på ho og følg instruksane på skjermen. Har du ein DataBibel frå før treng du ikkje slette noko, du bare installerer OPPÅ den gamle.

Det kan komma eit varsel om at fila er skadeleg, av di fila er ukjend. I Windows klikker du på "Mer info" og så "Kjør likevel". På Mac er det meir komplisert, sjå seksjon Feilsøking for meir hjelp.

Når installeringa er ferdig har du IKKJE pakka opp den kjøpte DataBibelen. Du har bare fått ein liten demo som alle kan bruke fritt.

Pkt.3 - Bestill så passord for tekstane du ynskjer å kjøpe. Mange har bestilt og mottatt passord på e-post før installeringa.

Pkt.4 - Pakk opp tekstane. Passordet kjem med detaljert instruks, men du bruker bare menyvalg Hjelp / Installer tekstar, raud ellipse i illustrasjonen.

Neste gong DataBibelen startar skal du ha fått dei nye biblane (tredje valget i Startskjerm), tekstane og/eller sangbøkene (fjerde valget i Startskjerm). Er alt er i orden betaler du evt med betalingsinformasjonen som kom med passordet, om du kjøpt passordet no.

Sjå overskrifta Brukarmanual for meir info om kva hjelp som finst for å lære å bruke DataBibelen.


Feilsøking

Det kan komme uvande meldingar og varsel under installeringa. Instruks om korleis du handterer slike er i spørsmålet "Eg får feilmelding om farleg fil!".

Om nedlasting eller installering ikkje fungerer sender du nøyaktig(!) feilmelding til SigveSaker, så sjekker me.

Mac har hatt ein del problem med Java. Men om en leser meldinga frå maskinen grundig, plar det vera lenke til kor ein kan laste ned ein fungerande versjon.

Windows kan normalt også kjøre ml_nett.jar for Mac og Linux i staden. Det krev at du har Java, det har dei fleste.

Tilbake til Nedlastingsoversikt.Evangeliseringsversjon (Demo) av DataBibelen

SigveSaker samarbeider med ein del teksteigarar om å gje ein Evangeliserings-versjon til fri bruk til alle som vil lese gratis i Bibelen. Denne fungerer også som ein Demonstrasjons-versjon for dei som vil teste programmet utan å kjøpe det.

Innhaldet i pakka varierer, men inneheld for tida heile 1930-Bibelen på bokmål, 1921-Bibelen på nynorsk, fem moderne nytestamenter, Landstads Kirkesalmebog (IKKJE den reviderte), Eit ord i dag (andaktsbok av Ludvig Hope), og nokre andre tekstar (m.a. Bibelleseplanen og Kyrkjeårets bibeltekstar).

Windows-versjonen har også med nokre bibelske kart, ein sjølvgåande presentasjon (opplæringspakke), MannaKorn-program, skjermsparar som viser bibelvers og Bibelbok (eit lite dataspel).

Installer bare Nedlastbar DataBibel utan passord, så har du ein full Evang/Demo.

Mindre pakkar: Om dei nedlastbare DataBibel-pakkane (0,5 GB) er for store, kan du bruke dei mindre filene dbgsdemo.exe for Windows, og MacLinux.jar for Mac og Linux (0,02 GB). Installering er som for Nedlastbar DataBibel ovanfor.

mobiltelefonar med Android kan det enklare programmet DataBibelen Mobil installerast frå Google Play, detaljar er på sida Mobiltelefon i menyen. Denne versjonen lastar bare ned det han treng, så det er bare ein storleik.

Tilbake til Nedlastingsoversikt.Brukarmanual (håndbok)

Før vart DataBibelen levert men ein liten, trykt manual med info om installering, og korleis ein kjem i gang. Denne ligg her som nettside for dei som har mista han, blinde og andre interesserte.

Den eigentlege brukarmanualen, med detaljert informasjon om korleis ein bruker DataBibelen, er innebygd som hjelp-system i sjølve programmet. Hjelp-menyen har også valget Hurtiginnføring, gult rektangel i illustrasjonen.

Windows-brukarar vil også kunna ha god nytte av den sjølvgåande opplæringspakka som er med i menyvalg Hjelp / Opplæringspakke, grønn rektangel i illustrasjonen.

Tilbake til Nedlastingsoversikt.Tilbake til forsida